Skip to content

Tříkrálové koledování v Buchlovicích

Koledování se uskuteční v sobotu 8. ledna 2022, sraz vedoucích skupinek a koledníků po 8,00hod. na faře, kolem 8,45 hod. požehnání koledníků a akce v kostele P. Rudolfem. V 9,00 […]
Koledování se uskuteční v sobotu 8. ledna 2022, sraz vedoucích skupinek a koledníků po 8,00hod. na faře, kolem 8,45 hod. požehnání koledníků a akce v kostele P. Rudolfem. V 9,00 […]

Koledování se uskuteční v sobotu 8. ledna 2022,

sraz vedoucích skupinek a koledníků po 8,00hod. na faře, kolem 8,45 hod. požehnání koledníků a akce v kostele P. Rudolfem. V 9,00 hod. odchod na rozdělené trasy.

Po ukončení koledování předání pokladniček, zkušeností a poznatků opět na faře, jednotlivě dle skupinek.

Nadcházející akce

Rubriky

Archivy