Skip to content

Poslední rozloučení s Otcem Josefem Červenkou

Vážení smuteční hosté,Chtěli bychom Vás pozvat a umožnit všem poslední rozloučení s otcem Josefem Červenkou na mši svaté v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Újezdci u Luhačovic, 23.4.2022 ve […]
Vážení smuteční hosté,Chtěli bychom Vás pozvat a umožnit všem poslední rozloučení s otcem Josefem Červenkou na mši svaté v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Újezdci u Luhačovic, 23.4.2022 ve […]

Vážení smuteční hosté,
Chtěli bychom Vás pozvat a umožnit všem poslední rozloučení s otcem Josefem Červenkou na mši svaté v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Újezdci u Luhačovic, 23.4.2022 ve 14:30, po které bude uložen na místním hřbitově.
Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Nuzík, hudební liturgii i vše potřebné zařizuje farnost Újezdec-Těšov.
Zádušní mše se koná také v Soběchlebích, 23.4.2022 v 9:30, celebruje Mons. Jan Graubner.
Protože očekáváme vaši hojnou účast, musíme z kapacitních důvodů poprosit o následující.
1) PARKOVÁNÍ
– pro osobní automobily: ulice Nad Kostelem, louka, cca 500m od areálu kostela.
– pro autobusy: ulice Nádražní, točna, cca 500m od areálu kostela.
Neparkujte svá auta volně po vesnici a dbejte prosím pokynů organizátorů a městské policie!
2) BOHOSLUŽBA
– prostor kostela bude vyhrazen kněžím, řádovým sestrám a nejbližší rodině
– pro Vás bude připraven ozvučený areál kostela a také velkoplošná obrazovka za věží kostela
– místo na sezení nejsme schopní zajistit pro všechny, vezměte si s sebou tedy židličky apod.
– po skončení mše svaté jej doprovodí celebrující kněží a nejbližší rodina, umožněte průvodu plynulou cestu na hřbitov
– dbejte prosím pokynů organizátorů a akolytů, zejména při průvodu, aby byla zachována důstojnost
3) OBECNÁ
– toalety budou umístěny u vstupu do areálu a také v budově vedle kostela
– před začátkem bohoslužby vypněte vše, co by mohlo svým zvukem rušit
– NEPOŘIZUJTE ŽÁDNÉ AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAMY! Toto zajišťuje televize a oficiální fotograf.
– pohoštění je po skončení obřadu připraveno pro kněze a pozvané na farní zahradě.
– Soustrast vyjádříte svou účastí a modlitbou, zdržte se prosíme osobních kondolencí rodině.
– Zádušní mši svatou z Újezdce u Luhačovic přenáší TV Noe.
PROSÍM VŠECHNY O SDÍLENÍ-

[Zdroj: Facebook – Červenkova Medžu 2013 – Vojtěch Červenka]

Nadcházející akce

Rubriky

Archivy