Skip to content

Ministranti

Ve farnosti Buchlovice je živé společenství ministrantů od těch nejmenších až po jejich vedoucí. Pro ministranty se pravidelně konají ministrantské schůzky a to každou sobotu v 9:30 na faře v Buchlovicích. Náplní schůzek jsou různé sportovní aktivity, modlitba, nácvik ministrování a mnoho dalších zajímavých činností. Kromě schůzek jsou pro ministranty pořádány v průběhu celého roku další akce. Odměnou pro ministranty bývá plavání v aquaparku v Uherském Hradišti s panem farářem. Dále se pro ministranty pořádají přibližně dvakrát za rok víkendové pobyty, které se většinou konají na děkanátní chalupě na Starých Hutích. Největší akcí bývá letní stanový tábor, který je určený nejen pro ministranty, ale také pro všechny ostatní děti z farnosti.

Vedoucí ministrantů jsou:

  • Pavel Krystýnek
  • JakubNetopil
  • Ladislav Kos