Skip to content

Misijní klubko

Misijní klubko je součástí celosvětového papežského misijního díla, které se snaží spojovat své síly ku pomoci zmírňování bídy ve světě a to hladu, nemocí, nevzdělanosti dětí a nedůstojného života lidí, zejména dětí. Naše pravidelné akce jsou:

1. misijní bazar, který probíhá 2x ročně-jaro, podzim. Zde všichni můžeme darovat oděvy a obuv.

2. Výroba dušičkových a adventních věnců

Výtěžky z těchto akcí jsou zasílány na účet misijního papežského díla a také na účet Marys meals (Mariino jídlo), jehož posláním je jedno teplé jídlo denně pro dítě, které přijde do školy. Náklady na provoz Marys meals je pouhých 7%. V současné době živí 1,6 milionů dětí, ale bohužel ještě 64 milionů dětí do školy nechodí, mnohem více je však těch, které mají hlad. Z tohoto vyplývá, že tato činnost je teprve na začátku. Bohudíky za všechny, které toto poslání nadchne. Pomáhat můžete finančními příspěvky, ale také například dovednostmi, časem, modlitbou či obětí. Vaše nápady formy podpory, vynalézavost s vděčností uvítáme.

459 Kč ročně zachrání jedno dítě.

Číslo účtu Marys meals je 4410277/0100.

 

Nedokážeme se smířit s tím, že v dnešním světě blahobytu děti hladoví!!