Skip to content

Náboženství

Výuka náboženství probíhá na základní škole v Buchlovicích. Náboženství vyučuje pan farář Mgr. Rudolf Chmelař a paní katechetka Mgr. Helena Šmolová. Výuka probíhá během školního roku, před jeho začátkem je třeba děti do náboženství přihlásit. Přihlášky bývají k dispozici v kostele vzadu na stolku za lavicemi nebo u pana faráře a odevzdávají se v sakristii.

1. třída

Vyučující: Mgr. Helena Šmolová

Čas: pátek cca od 12:00 – 12:45 .

Stručný obsah výuky:

  1. Stvoření světa, svět kolem nás, Adam a Eva, Andělé strážní, základní věci z Bible
  2. Vždy aktuálně podle liturgického roku (Všech svatých, Advent, Vánoce, Půst, Velikonoce,…)
  3. Základní modlitby

2. - 9. třída

Vyučující: Mgr. P. Rudolf Chmelař

Čas: středa a čtvrtek odpoledne

Stručný obsah výuky:

3. – 4. třída – příprava na první svaté přijímání 

Ostatní výuka – informace u vyučujícího

Doporučené odkazy: