Skip to content

O farnosti

Farní kostel sv. Martina a fara v Buchlovicích

Farnost v Buchlovicích vznikla pravděpodobně již ve 13. století. V písemných záznamech je však doložena až o století později.  Od prvopočátku byla pod patronátem místních nižších šlechticů či zemanů, později v držení majitelů buchlovického panství. Naše farnost má tedy nejen bohatou historii, ale také několik dochovaných kulturních památek, z nichž je bezesporu nejvýznamnější raně barokní farní kostel svatého Martina v Buchlovicích z první poloviny 17. století. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází jen o málo desetiletí mladší jednopatrová budova fary, která v nynější době není obydlená. V jejím přízemí je trvale umístěna muzejní expozice dřívějšího místního faráře, významného malíře a grafika, P. Arnošta Hrabala. Bývalé hospodářské budovy ve dvoře byly před nedávnem přestavěny na prostornou klubovnu, v níž se mládež i ostatní farníci scházejí ke svým volnočasovým aktivitám.

Farnost v Buchlovicích vznikla pravděpodobně již ve 13. století. V písemných záznamech je však doložena až o století později.  Od prvopočátku byla pod patronátem místních nižších šlechticů či zemanů, později v držení majitelů buchlovického panství. Naše farnost má tedy nejen bohatou historii, ale také několik dochovaných kulturních památek, z nichž je bezesporu nejvýznamnější raně barokní farní kostel svatého Martina v Buchlovicích z první poloviny 17. století. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází jen o málo desetiletí mladší jednopatrová budova fary, která v nynější době není obydlená. V jejím přízemí je trvale umístěna muzejní expozice dřívějšího místního faráře, významného malíře a grafika, P. Arnošta Hrabala. Bývalé hospodářské budovy ve dvoře byly před nedávnem přestavěny na prostornou klubovnu, v níž se mládež i ostatní farníci scházejí ke svým volnočasovým aktivitám.

Významnější církevní památky na území farnosti

Na katastrálním území Buchlovic se nacházejí ještě i další církevní stavby, některé z nich však nejsou v jejím vlastnictví. Jedná se zejména o kapli svaté Barbory na vrcholu Modla, asi 1 km od hradu Buchlova, v níž bývají pravidelně dvakrát do roka slouženy poutní mše svaté.  Dále stojí za připomenutí hřbitovní kaple sv. Alžběty, která byla původně postavena jako českobratrský sbor a v nynější době je využívána Městysem Buchlovice coby smuteční obřadní síň. Vedle ní se nachází místní hřbitov. K buchlovické farnosti patří také sousední obec Břestek, kde je možné nalézt kapličku Panny Marie Sedmibolestné, u níž se rovněž každoročně v měsíci září koná pouť.

kaple sv. Alžběty

kaple sv. Alžběty

kaple sv. Barbory

kaple sv. Barbory

Pouť v Břestku

Pouť v Břestku

Současné dění v buchlovické farnosti

Duchovním správcem poměrně aktivní buchlovické farnosti je v současné době P. Mgr. Rudolf Chmelař. Působí v ní několik volnočasových uskupení, jako například chrámový sbor a schola, společenství ministrantů, mládeže, manželů a činné je také Hnutí Modliteb matek, nebo Misijní klubko. Tito dobrovolníci pořádají během roku nemalý počet tradičních akcí. Jedná se například o misijní bazar oblečení, farní tábor, sportovní či pobytové vyžití pro ministranty, dušičkový koncert, prodej hřbitovní výzdoby a mnoho dalšího. Podrobnější a aktuální informace k výše uvedeným aktivitám se můžete dočíst v jednotlivých záložkách.