Skip to content

Sbor

Chrámový sbor v Buchlovicích má velmi dlouhou tradici, která sahá až do 1. poloviny 20. století, kdy jako varhanice v Buchlovicích působila a sbor vedla slečna Klementina Pelikánová (z rodu J. J. Ryby). Od roku 1975 převzala varhanickou službu v Buchlovicích a s ní také pěvecký chrámový sbor paní Vilma Blahynková, která jej vedla až do září roku 1998. Nová etapa začala 26. září 1998 činnosti buchlovického chrámového sboru. Pod novým vedením Havla Kapounka a Pavly Dvořanové (dnes Mgr. Pavly Večeřové) a v rozšířeném a omlazeném obsazení vystoupil buchlovický chrámový sbor poprvé na půlnoční mši sv. o Vánocích 1998. Hned následujícího roku v červenci nastalo pro sbor vystoupení z nejslavnostnějších – na primiční mši svaté P. Josefa Zelinky, buchlovického rodáka.
V následujících letech pak sbor pravidelně zpíval na třech nejvýznamnějších bohoslužbách církevního roku – o Vánocích, Velikonocích a svatomartinských hodech a nepravidelně při různých příležitostech (tradiční zpívání u vánočního stromu v Břestku a v Buchlovicích, vernisáže v buchlovickém Muzeu Podhradí, charitativní koncerty, hlavní pouť na sv. Hostýně v srpnu roku 2012, roku 2013 v památníku Velké Moravy ve Starém Městě u příležitosti oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, na strážnických slavnostech, dušičkové koncerty, biřmování, 1. sv. přijímání a další).
Za dobu od r. 1998 prošlo sborem přes 70 členů, velká část z nich tvoří jádro současného sboru, ve kterém více či méně pravidelně zpívá v současné době kolem 30 zpěváků.
skupinka

Buchlovská vánoční mše

L.P. 2014 nahrál chrámový sbor při kostele sv. Martina v Buchlovicích jedinečný soubor vánočních skladeb, tvořících dohromady Buchlovskou vánoční mši. Jedná se o společné dílo dvou buchlovických autorek – Anežky Huťkové (text) a Klementiny Pelikánové (hudba). Vznik Buchlovské vánoční mše je datován r. 1952. Člení se do šesti částí, které autorky zakomponovaly do jednotlivých oddílů mše svaté. Z několika pohledů se jedná o poklad – ojedinělý hudební komplet, vzniklý na buchlovické půdě, v textu se odráží touha místních obyvatel po narození Ježíška právě v jejich domovině a v neposlední řadě má toto CD i význam etnografický, neboť je zde zachyceno původní dnes již téměř vytracené milé buchlovské nářečí.

Ukázky Buchlovské mše

Buchlovská mše – Kyrie

Buchlovská mše – Gloria 

Buchlovska_mse11
Buchlovska_mse22