Skip to content

Buchlovská schola

Jsme hudební skupina křesťanské mládeže při kostele sv. Martina v Buchlovicích, která působí ve farnosti už téměř 30 let. Za jednoho z hlavních zakladatelů dnešní scholy a potažmo i „spolča“ můžeme beze sporu označit Josefa Zelinku. Po jeho boku statečně bojovali holky Žufánkovy, Havel Kapounek, Oťa Hepnárek a další.

V současné době fungují dvě skupinky – starší a mladší, velké věkové rozpětí 2 – 52 let není vůbec na škodu! Scházíme se na faře každou neděli před a po mši svaté. Trénujeme hlavně písně k bohoslužbám a místním poutím, abychom mohli každou neděli oslavovat zpěvem našeho Pána. Hrajeme a zpíváme ve větším i v menším obsazení, a to jak při mších svatých, tak i na svatbách, setkáních, kulturních akcích, poutích a jiných církevních slavnostech.

Dušičkový koncert

Vydali jsme:

CD Slunce

Pod sílou tlaku proseb našich farníků jsme začali v roce 2004 přemýšlet o vydání cédéčka. Od vzniku scholy do roku 2004 už jsme měli nasbíráno materiálu a materiálu. Tak jsme se rozhodli, že se do toho pustíme, a v druhé polovině roku 2005 jsme natočili několik písniček, které byly čerpány především z Hosany, Koinonie a dalších křesťanských zpěvníků. Na CD jsou slyšet všechny složky, které v té době ve farnosti hudebně působily – kromě „starších“ a dětí se na CD s názvem Slunce objevil i smíšený farní sbor dospělých a taky bývalý buchlovický pan farář P. Jiří Kovář.

CD obsahuje písně: 

1. Mám ruce na tleskání 2. Kéž bychom 3. Prorok 4. Konverze 5. Rybáři lidí 6. Jsme děti tvé 7. Aleluja 8. Jako dým kadidla 9. Zvuk lásky 10. Otče nás 11. Ave Maria 12. Pastýři se ptají 13. Je klid a mír 14. Hospodine prosím 15. Láska nikdy nepřestává 16. Dondon

17. Ptáci
18. Slunce

 

CD Slunce

Příjď, Světlo mé

Na velikonoční dobu roku 2009 jsme připravili další z našich projektů, a to pásmo písní a textů „Přijď, Světlo mé“. Celý koncert byl díky našemu milému příteli Josefu Kolaříkovi zaznamenán, a tak vzniklo live DVD se stejným názvem.

        -NAHRÁVKA-

Lidská pouta

Akce s Lidskými pouty

Lidská pouta je současně název neziskové organizace a také songu, který vznikl pro tuto nadaci. Text napsala Kateřina Luisa Daňhelová, hudbu složila Pavla Večeřová-Dvořanová. (organizace Lidská pouta)

NAHRÁVKA Lidská pouta-

Koncerty:

Buchlovice pomáhají

Několik ročníků má za sebou společný projekt s Misijním klubkem, který nesl název Buchlovice pomáhají. Misijní klubko je skupina matek, které pracují s dětmi dle hesla „děti pomáhají dětem“ a věnují se různým projektům, výtěžek posílají na pomoc chudým dětem v Africe nebo na Srí Lance.               

Dušičkové koncerty

V roce 2017 vznikla myšlenka využít ojedinělou akustiku pohřební kaple sv. Alžběty v Buchlovicích pro koncert. Vzhledem k prostředí, ve kterém měl koncert proběhnout, bylo zvoleno jak jinak než dušičkové téma. O dušičkovém víkendu roku 2018 jsme tedy společně s farním sborem uspořádali 1. dušičkový koncert, díky jehož ohlasu v této aktivitě pokračujeme prozatím každoročně.

Dušičkový koncert